Työ- ja opintoyksikkö

Työ- ja opintoyksikkö

Työ- ja opintoyksikkö vastaa Klubitalon työllistymis- ja opiskeluohjelmasta.Yksikössä etsitään tietoa työhön ja opiskeluun liittyen, ja jaetaan sitä Klubitalon jäsenille erilaisissa koulutuksissa, infoissa, ryhmissä, Suvimäen Sanomissa ja esim. sosiaalisessa mediassa.

Erilaisia ryhmiä ja koulutuksia järjestetään mm. työ- ja opintoasioihin liittyen, kuten myös kieliryhmiä ja matematiikan ryhmä.

Siirtymätyötä, tuettua työtä ja tuettua opiskelua koordinoidaan työ- ja opintoyksikössä. Jäsenten yksilöllinen tuki työllistymis- ja opiskeluasioissa tapahtuu kaikissa yksiköissä tavoitekeskusteluun perustuen.