Työ- ja opintoyksikkö

Työ- ja opintoyksikkö

Työ- ja opintoyksikkö vastaa Klubitalon työllistymis- ja opiskeluohjelmasta.Yksikössä etsitään tietoa työhön ja opiskeluun liittyen, ja jaetaan sitä Klubitalon jäsenille erilaisissa koulutuksissa, infoissa, ryhmissä, Suvimäen Sanomissa ja esim. sosiaalisessa mediassa.

Suvimäen Klubitalo tarjoaa jäsenilleen opintovalmennusta maanantaisin kello 10-15. Opintovalmennus on tarkoitettu opiskeleville tai opintoja harkitseville jäsenille, jotka tarvitsevat opintoihin liittyvää tukea ja ohjausta. Opintovalmennukseen kuuluu myös yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Erilaisia ryhmiä ja koulutuksia järjestetään mm. työ- ja opintoasioihin liittyen, kuten opiskelevien jäsenten vertaistukiryhmä, sekä kieliryhmiä ja matematiikan ryhmä.

Siirtymätyötä, tuettua työtä ja tuettua opiskelua koordinoidaan työ- ja opintoyksikössä. Jäsenten yksilöllinen tuki työllistymis- ja opiskeluasioissa tapahtuu kaikissa yksiköissä tavoitekeskusteluun perustuen.