Viestinnän yksikkö

Viestinnän yksikkö

Yksikön pääasiallinen tehtävä on viestiä jäsenille, KUTU:n hallituksen jäsenille, muille Klubitaloille ja paikallisille yhteistyökumppaneille. Viestintää toteutetaan esimerkiksi jäsenlehden Suvimäen Sanomien, nettisivujen, mainosten ja ilmoitusten sekä viikkotiedotteen avulla. Nämä tehtävät ovat suuressa osassa viestinnän työpainoitteista päivää.

Viestinnän yksikölle kuulu myös talon hallinnolliset tehtävät kuten laskutukset ja laskujen maksut, kirjanpito sekä kävijätilastointi.

Näiden tehtävien lisäksi yksikössä hoidetaan myös paljon muita toimistollisia työtehtäviä, puuhaillaan projektien kanssa ja huolletaan yksikön tiloja.