Vertaistukiryhmä Klubitalolla

Vertaistukiryhmä Klubitalolla

Vertaisryhmä on kokoontunut Klubitalolla jo vuoden. Ryhmään on osallistunut aina kuusi jäsentä kerrallaan. Ryhmä on kokoontunut joka toinen viikko talolla. Ryhmää vetää jäsen Raija Kauranen ja työntekijöistä on mukana Anu Pyyhtinen. Raijalla on vertaisohjaaja- sekä kokemusasiantuntijakoulutus. Ryhmässä ei ole valmiita aiheita, vaan jokainen voi tuoda esille haluamiaan keskustelun aiheita. Ryhmä ei ole terapiaa vaan vertaistukitoimintaa. Anun tehtävänä on olla Raijan tukena tarvittaessa ja ryhmän jälkeen Anun kanssa voi keskustella, jos jokin asia jäi painamaan mieltä.

Ryhmän säännöt on laadittu ryhmän alussa läsnäolijoiden kesken. Sääntöjen mukaan kaikkia koskee vaitiolovelvollisuus, toisen asioita ei siis ole lupa puhua ryhmän jälkeen. Kaikki ryhmäläiset ovat tasavertaisia. Jokainen jäsen tulee hyväksyä sellaisena kuin kukin on. Kaikilla on mahdollisuus puhua tai olla halutessaan hiljaa ja vain kuunnella. Toisen puheenvuoroja ei kommentoida ja jokainen puhuu vain omista kokemuksistaan. Toisia ei neuvota, ellei joku pyydä neuvontaa. Jokaista puhujaa kuunnellaan. Jokaisella on oikeus kysyä ja vastata niin halutessaan. Kännykät pidetään pois päältä tai äänettömällä ryhmän ajan.

Ryhmässä on keskusteltu tällaisista aiheista: Millaiset asiat auttavat sinua jaksamaan hankalissa tilanteissa? Millaisia harrastuksia sinulla on? Mitä ominaisuutta arvostat itsessäsi? Tunnistatko ja osaatko ilmaista omia tunteitasi? Tunnistatko omat tarpeesi? Mikä tuottaa sinulle iloa ja mielihyvää? Oletko hyväksynyt oman sairauden? Miten läheiset ja ympäristö suhtautuu sairauteesi? Oletko kertonut sairaudestasi muille? Mikä sinua on auttanut psykiatrisessa hoidossa? Tiedätkö riittävästi eri hoito ja kuntoutus vaihtoehdoista? Mitä odotat elämältäsi? Millaisia keinoja sinulla on katkaista häiritseviä ajatuksia tai ajatusmalleja? Kuunteletko kehoasi ja osaatko rentoutua? Millaisia hyviä harjoituksia olet löytänyt, joista itse olet hyötynyt? Miten sairaus on vaikuttanut sinun minäkuvaan? Tehty harjoitus minuudesta, jossa käyty läpi minuuden osa-alueita. On keskusteltu myös lääkityksestä ja hoidosta.

Kevään 2018 ryhmäkerrat ovat: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5. Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo 13. Ryhmäkerta voi peruuntua Raijan epävakaan elämäntilanteen takia. Ryhmään ilmoittaudutaan kahvion seinällä olevaan nimilistaan (avoinna 2 ryhmäkertaa kerrallaan). OLET TERVETULLUT MUKAAN JAKAMAAN KOKEMUKSIA!!!

Terv. Raija Kauranen

kuva vert ryhmä