Vertaisryhmä Klubitalolla keväällä 2019

Vertaisryhmä Klubitalolla keväällä 2019

Vertaisryhmä on kokoontunut talolla kaksi vuotta. Ryhmä kokoontuu joka toinen perjantai klo 13 valmiiden aiheiden pohjalta. Ryhmään mahtuu kerralla 6 jäsentä. Ryhmää ohjaa jäsen Raija Kauranen ja ohjaajista on mukana Anu Pyyhtinen. Anun kanssa voi keskustella ryhmän jälkeen jos joku asia jäi pohdituttamaan. Raija on käynyt vertaisohjaaja ja kokemusasiantuntija koulutuksen.

Ryhmässä voit luottamuksellisesti kertoa omista kokemuksistasi. Voit osallistua ryhmään myös kuuntelijana, jos et halua osallistua keskusteluihin. Tarkoituksena on , että jokaisella on tilaa puhua. Vaitiolo koskee jokaista ryhmäläistä eli keskustelua esille tulleista asioista ei jatketa ryhmän ulkopuolella. Jokaisen puheenvuoroa kunnioitetaan. Muistathan, ettei ryhmä ole terapiaa. Vertaistuen tarkoituksena on tukea toinen toistamme omien kokemuksien kautta.

Ryhmän aiheet ja kerrat:

11.1. 2019 Selviytymiskeinot; tunneilmaisu, kuormitus,päivärytmi, uni,ihmissuhteet,rentoutuminen,lääkitys,hoitava taho,sairauden hyväksyntä,harrastukset ja erilaiset vertaisryhmät

25.1. Sairastuminen ja sen hyväksyminen;  sairastumisaika,miltä tuntuu,läheiset ja ympäristö,auttaneet asiat,tuen tarve, menetykset, mitä hyvää on tullut,vaikutus itsetuntoon

8.2. Kuntoutuminen; psykiatrinen hoito,tyytyväisyys,muutos,voimavarat,asioiden vaikutus sairastumiseen, hyvä mieli,hoito-ja kuntoutustahot, mistä kuntoudut

22.2. Myötätunto; tunteet,selviytymiskeinot,muistot,huumori,mielihyvä,hemmottelu,positiivinen palaute, kehon viestit,kohteliaisuudet,tarpeet,nautinto.

8.3. Voimavarat; mukava tehdä,missä olet hyvä,harrastukset,mitä arvostat itsessäsi,ihmissuhteet,mitä odotat elämältä, voimavarat, hyvä palauite,hyvä olo,tyytyväisyys itseen.

22.3. Minuuden vahvistaminen; tunteet,vastuu,ein sanominen,arvottomuus,tässä ja nyt,tarpeet, anteeksianto,hyväksyntä,kenen vuoksi teet asioita,ongelmista tavoitteet,tietoinen läsnäolo,myötätunto itseä kohtaan.

5.4.Myönteisyys; ilo, toivo,kunnioitus,kiinnostus,kiitollisuus,ylpeys,inspiraatio,välittäminen,vaikutusmahdollisuus,arvostus,mistä apua,kehityskohteet,unelmat,mitä toivot toisilta ja mistä haluat luopua.

26.4 Fyysinen hyvinvointi; liikunta,ruokavalio,itsen hoivaaminen,uni ja siitä huolehtiminen,hammashoito,yleislääkärissä käynti,seksuaalisuus ja tarpeet, kosketus, hoidot esim.hieronta,rentoutuminen.

10.5. Toipumisprosessi; ihmissuhteet,yhteisöön kuuluminen,usko,toivo ja motivaatio,positiivinen kuva itsestä, stigma,hengellisyys,elämänlaatu ja mielekkyys,sosiaaliset roolit,elämän hallinta ja vastuunotto,sairauden ja oireiden hallinta, psykoedukaatio, asuminen.

24.5. Seksuaalisuus; tunteet, läheisyys,hellyys,turva,lohtu,naiseus tai miehuus, kehon arvostus, turvalliset rajat, keinot lisätä omaa seksuaalista hyvinvointia,puolien pito,miten vaalit seksuaalisuutta, arvo ja rakastettavuus, kehon aistit, tuen tarve

 

Voit halutessasi valmistautua kuhunkin kertaan pohtimalla esillä olevia teemoja/ apusanoja. Juttelu on vapaaehtoista ja luottamuksellista.

Ilmoittautuminen tapahtuu kahvion seinällä olevaan nimilistaan. Seuraavan ryhmän ilmottautuminen ilmestyy aina edellisen ryhmäkerran jälkeen. Jos olet osallistunut vertaisryhmään jo aikaisemmin ja aiheet tuntuu tutuilta niin anna vuoro jäsenelle joka ei ole vielä osallistunut aiemmin teemaan.

 

Tervetuloa ryhmään!!!