Verkostot

Verkostot

Kansainvälinen verkosto

Klubitalotoiminta on kansainvälistä: Se on levinnyt jo noin 30 maahan. Ensimmäinen Klubitalo, Fountain House perustettiin New Yorkiin Yhdysvaltoihin jo vuonna 1948. Maissa, joissa on useita Klubitaloja, kuten Suomessa, Klubitalot voivat muodostaa omia verkostoja.  Suvimäen Klubitalo on kansainvälisen IC:n (Clubhouse International) jäsen sekä eurooppalaisen Clubhouse  Europen jäsen.

Kansallinen verkosto

Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa.  Suvimäen Klubitalo kuuluu Suomen Klubitalot ry:hyn, jossa on mukana 24 Suomessa toimivaa Klubitaloa. Suvimäen Klubitalo on myös mukana MPNet:ssä (Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöverkosto).

Paikallinen verkosto

Suvimäen Klubitalo on mukana Keski-Suomen alueen mielenterveys- ja päihdetyön toimijoiden Meteli-verkostossa. Verkoston tarkoituksena on auttaa alan ammattilaisia läytämään toisensa ja lisäksi mielenterveys- ja päihdetyöpalvelujen yhteistoiminnallinen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen. Verkostossa on mukana yli 20 julkisen, yksityisen tai järjestökentän toimijaa. Verkoston yhteistyön tuloksena on syntynyt MielenPolut-sivusto.