Vanhemmuusryhmä Klubitalolla

Vanhemmuusryhmä Klubitalolla

Vanhemmuusryhmä on kokoontunut Klubitalolla kaksi vuotta. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmään ei ole tarvinnut ilmoittautua etukäteen. Ryhmäläisiä on kahden vuoden aikana ollut 9. Osa käy vain kerran ja osa osallistuu säännöllisesti. Ryhmää vetää jäsen Raija Kauranen. Työntekijä ei ole läsnä ryhmässä. Raijalla on vertaisohjaaja- ja kokemusasiantuntijakoulutus. Ryhmä ei ole terapiaa vaan se on vertaistukitoimintaa. Ryhmään osallistuminen edellyttää että on omia lapsia tai suunnittelee perheenlisäystä. Ryhmäläisten lapset ovat olleet eri-ikäisiä leikki-ikäisistä aikuisiin.

Ryhmän säännöt on sovittu etukäteen osallistujien kanssa. Jokaista ryhmäläistä koskee vaitiolovelvollisuus suhteessa toisen puheisiin. Ryhmässä jokainen voi jakaa omia kokemuksia vanhemmuuteen liittyen. Keskusteluihin voi osallistua tai voi olla halutessaan hiljaa ja vain kuunnella. Jokaisella ryhmäkerralla on oma teemansa. Ryhmässä käydyistä asioista on koottu kansio, joka on työ- ja opintoyksikön kirjahyllyssä. Kansion sisältöä saa kopioida halutessaan.

Ryhmässä on keskusteltu seuraavista aiheista: Millaisia tunteita vanhemmuus on sinussa herättänyt? Oletko pystynyt keskustelemaan lastesi kanssa sairaudestasi ja miten? Oletko saanut tukea riittävästi vanhemmuuteesi? Miten haluaisit kehittää itseäsi vanhempana? Onko lapsillasi ystäviä? Onko lapsillasi tukihenkilöä? Miten hoidat itseäsi? Miten hoidatte kotityöt perheessäsi? Millaisia tunteita sairaus on sinussa herättänyt? Miten perheenjäsenesi kokevat sairautesi? Miten purat omia tunteita ja miten autat lapsiasi tunteiden ilmaisussa? Millaisia taloudellisia huolia sinulla on tai on ollut? Miten talousasiat ovat vaikuttaneet lapsiisi?  Mitä voimavaroja sinulla on?  Miten voit lisätä voimavarojasi? Mikä sinua auttaa jaksamaan vanhempana?

Lisäksi on keskusteltu perheen saamista tukimuodoista ja niiden hyödystä. Ryhmässä on mietitty mitä vanhemmuus on tai sisältää? On keskusteltu perheen vuorovaikutuksesta ja lasta suojaavista tekijöistä. On pohdittu kuntoutumista perheenä ja kuntoutumisen sisältöjä ja mietitty perheen tavoitteita ja toiveita. Yhdessä on puhuttu tunteista, kuten riittämättömyydestä, syyllisyydestä, kyllästymisestä, peloista ja raivosta sekä pettymyksestä. Vanhemmuusryhmässä kävi vierailija perheneuvolasta. Hän kertoi parisuhteeseen ja murrosikäisen vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Vierailijan luennolle osallistui jäseniä talolta, vaikka he eivät varsinaisesti ole vanhempia. Parisuhdeasiat koskettavat kuitenkin useita, vaikka ei olisi omia lapsia.

Kevään 2018 vanhemmuusryhmän kokoontumiskerrat ovat keskiviikkoisin klo 13 Klubitalolla kerran kuukaudessa: ke 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. Kevään 2018 jälkeen vanhemmuusryhmä loppuu talolla.

raijan kuva