Työpainotteinen päivä

Työpainotteinen päivä

Työpainotteinen päivä Suvimäellä vastaa tavallisen työpaikan työaikoja maanantaista perjantaihin kello 8.30-16.00. Työpainotteinen päivä tarjoaa jäsenille mahdollisuuden mielekkääseen toimintaan ja oman päivä- ja viikkorytmin rakentamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Suvimäen Klubitalossa on kolme yksikköä: työ- ja opintoyksikkö, ravintoyksikkö ja viestinnän yksikkö. Jäsen voi päivittäin valita, missä yksikössä hän haluaa sen päivän ajan työskennellä. Yksikköä voi vaihtaa myös päivän aikana. Työtehtäviin voi jokaisessa yksikössä osallistua omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan. Tärkeätä Suvimäellä on se, että kaikki tehtävä työ on tarpeellista klubitaloyhteisön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Klubitalon työt tehdään usein pareittain tai ryhmässä, ja opastajana toimii se jäsen tai ohjaaja, joka työn jo osaa. Tärkeää on onnistumiskokemusten mahdollistuminen ja itsetunnon vahvistuminen.

Klubitalon työpainotteinen päivä noudattelee tavallisen työn rakennetta. Työtä tehdään säännöllisten kahvitaukojen ja ruokatauon rytmittämänä. Jokaisessa yksikössä järjestetään aamu- ja iltapäiväpalaverit, joissa kuulumisten vaihtamisen lisäksi suunnitellaan päivää ja jaetaan päivän tehtävät läsnäolijoiden kesken. Viikottain työpainotteisen päivän lomassa järjestetään myös talon yhteisiä palavereja ja kokouksia.