Työn ja opiskelun tukeminen

Työn ja opiskelun tukeminen

Siirtymätyö on:

 • Apuna oman työkunnon arvioinnissa
 • Palkkatyötä Klubitalon ulkopuolella Klubitalon tukemana
 • Osa-aikaista ja määräaikaista työtä, johon ei tarvita ammatillista koulutusta

Tuettu työ on:

 • Jäsenen koulutusta vastaavaa osa- tai kokoaikaista palkkatyötä, jossa pyritään mahdollisimman pitkäkestoiseen työsuhteeseen.
 • Jäsen voi saada tukea mm. työpaikan hakuun ja työssä jaksamiseen.

Tuettu opiskelu on:

 • Klubitalo tukee jäseniä opiskelemaan pääsyssä ja opintojen edistämisessä.
 • Klubitalo järjestää myös omaa sisäistä koulutusta pienryhmissä, esim:
  • tietotekniikassa
  • elintarvikehygieniassa
  • kielissä
  • työnhakuvalmiuksissa
  • opiskeluvalmiuksissa

Opintovalmennus on:

 • Klubitalolla maanantaisin klo 10-15.
 • Opiskeleville tai opintoja harkitseville jäsenille tarkoitettua tukea ja ohjausta.
 • Yhteistyötä oppilaitosten kanssa.