Perustulo voisi auttaa montaa mielenterveysongelmista kärsivää nuorta aikuista

Perustulo voisi auttaa montaa mielenterveysongelmista kärsivää nuorta aikuista

Näin toteaa Sanna Rikala, joka on tehnyt Tampereen yliopistolla Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen Poissa pelistä?  Hänen mukaansa työttömäksi päätyy käytännössä työkyvyttömiä nuoria, jotka eivät saa ajoissa apua.

Sanna Rikala haastatteli 49 nuorta aikuista, jotka olivat masennuksen vuoksi poissa työelämästä tai opinnoista. Nuoret olivat alle 34-vuotiaita. Tämän ikäryhmän kohdalla ovat yhteiskunnassa lisääntyneet niin mielenterveyssyihin liittyvät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet, kuin myös psyykelääkkeiden ja mielenterveyspalveluiden käyttö.

Haastatelluista nuorista useimmat olivat hakeneet kuntoutustukea, jota voi hakea vuoden sairausloman jälkeen. Kuntoutustuen saamisen ehdot ovat kuitenkin tiukat.

– Kuntoutustukea saadakseen nuoren aikuisen täytyy olla työkyvytön, mutta ei kuitenkaan liian huonokuntoinen, jotta kuntoutustukihakemukseen voidaan kirjoittaa, että paluu työhön tai opintoihin on realistinen tavoite.

Jotkut haastatelluista kokivat joutuvansa valehtelemaan hakemuksessa, että he ovat palaamassa töihin tai kouluun mahdollisimman pian, vaikka he tiesivät, ettei se ole realistista. Jatkuvat ongelmat toimeentulon kanssa, ja avun saamisen viivästyminen vaikeutti monien nuorten tilannetta. Mikäli kuntoutustukea ei myönnetä, seurauksena on jääminen työttömäksi, toimeentulotuelle tai ilman mitään tukia. Pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä nuorille myönnetään hyvin harvoin. Ensisijaisena vaihtoehtona on aina kuntoutus.

– Noin puolet tutkimuksessa haastatelluista oli päätynyt niin kutsuttuun piilotyökyvyttömyyteen eli elämään työttömänä tai toimeentulotuella. Naisista piilotyökyvyttömyyteen oli päätynyt noin kolmannes, mutta miehistä melkein kaikki. Piilotyökyvyttömien tilanne on hankala, koska he joutuvat aktivoinnin kohteiksi, vaikka heidän vointinsa ei sitä sallisi.

Tutkimushankkeen myötä Rikala on kääntynyt sille kannalle, että perustulo voisi auttaa monia.

– Se, että perustoimeentulosta ei tarvitsisi olla jatkuvasti huolissaan, helpottaisi monien oloa huomattavasti.

Rikala huomasi haastatteluissaan myös sen, että työelämän ulkopuolella olevat nuoret yrittävät usein kovastikin muuttaa elämänsä suuntaa, ja heillä on melkein aina myös idea siitä mikä heitä auttaisi ja mitä he haluavat tehdä.

– Mutta järjestelmän tarjoamat vaihtoehdot, kuten tiettyihin tunteihin sidotut nuorten työpajat tai työkokeilut, vastaavat harvoin tätä ideaa. Jos toiminta ei tunnu nuoresta mielekkäältä, masentuneelle tämä apu on yhtä tyhjän kanssa ja voi pahentaa tilannetta, Rikala sanoo.

Jos nuorella on idea siitä, minkälainen toiminta hänen elämäntilanteeseensa sopisi, järjestelmän pitäisi tulla vastaan ja tukea häntä sen toteuttamisessa.

– Prosessin pitäisi mennä elämänilo ja mielekkyyden löytyminen edellä. Elämänilon löytämistä saattaa seurata, ja usein seuraakin, paluu opintoihin tai töihin.

Lähde: http://aikalainen.uta.fi/2018/03/22/apua-saa-se-joka-taitaa-avun-hakemisen/

Kooste: Ulla

 

Allekirjoita kansalaisalaoite:

www.takuutulo.fi