Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennus

Mikä ihmeen neuropsykiatrinen valmentaja?

Tiesitkö, että minä olen käynyt aikanaan neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen? Monet tuttavani ovat ihmeissään kyselleet, että mitä sellainen neuropsykiatrinen valmentaja oikein tekee, ethän sinä kuitenkaan mikään psykiatri ole? En ole, enkä haluakaan olla, olen useat kerrat ihmetteleviin kysymyksiin vastaillut. Täytyy myöntää, että usein jään itsekin pohtimaan, mitä se ”nepsyvalmentaja” tekee. Kuinka sen voisi yksinkertaisesti selittää niin, ettei tulisi väärinymmärryksiä siitä, ettei kyse ole mistään neuropsykiatrisen tieteen erityisalasta.  Minun mielestä kyse on ennen kaikkea ihan tavallisesta arjesta, rinnalla kulkemisesta ja ratkaisujen löytämisestä positiivisella sekä kannustavalla otteella. Se minun on varmaan mainittava, että valmennus on suunnattu neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (esim. adhd, tourette, kielellinen erityisvaikeus, Asperger) omaaville henkilöille, mutta omasta mielestäni tämä valmennusmalli sopii kaikille ihmisille, silloin kun tukea tarvitaan esim arjen haasteisiin, tai vaikka uusien toimintatapojen löytämiseen. Hyvinä esimerkkeinä voisi mainita vaikka ajan hahmottamisen, raha-asioiden- ja kotiaskareiden hoitamisen sekä oman tulevaisuuden pohtimisen.  Voit varmaan vaan arvata olenko hyödyntänyt koulutuksesta saamaani oppia myös kotioloissa…??

Käytännössä nepsyvalmennus tapahtuu keskustelun ja erilaisten harjoitusten/tehtävien avulla. Myös tavoitteiden asettaminen on valmennukselle tärkeää ja onkin yksi tärkeimpiä asioita nepsyvalmennuksessa. Minun tapana valmennuksessa on hyödyntää erilaisia kuvakortteja ja pilkkoa asioita pieniin osiin, myös asioiden piirtäminen/kirjaaminen on minun mielestäni oiva tapa havainnollistaa asioita. Lisäksi kyselen myös paljon, joskus ehkä vaikeitakin kysymyksiä, joskus vähän liikaakin. Kyselyt siksi, että varmasti ymmärrän asiat oikein. Kyselyilläni on myös toisenlainen merkitys; monesti kyselyni auttavat valmentautujaa itseäänkin huomaamaan missä mättää, jos edes mättää ja mitä asialle voisi itse tehdä, jos asialle on tarvetta jotain tehdä. Ääneen puhuminen asioista kannattaa, oletko huomannut? Mitään valmiita ratkaisuja/vastauksia minulla ei ole arjen haasteisiin kuitenkaan antaa. Minun päämäärä ja tavoite on auttaa sinua löytämään mahdolliset keinot, konstit ja vastaukset sinun tavoitteesi saavuttamiseksi.

Jos tämä ”nepsytouhu” alkoi sinua kiinnostamaan, tule ihmeessä juttelemaan tämän neuropsykiatrisen valmentajan (lue arkielämän valmentajan) kanssa.

Toy:n Eeva

Jäsenen kokemus nepsy- valmennuksesta

Tilanne oli vaikea aloittaessani nepsyvalmennuksen. Minulla oli takanani useita epäonnistumisia js päälle vielä huonoa tuuria asioissa, jotka vaikuttivat koko psyykeeseeni.  Oli ollut kriisi toisensa perään hyvin lyhyen ajan sisällä. Erityisherkkänä ja tramatisoituna ADHD:na alkoi arki ja sosiaalinen kanssakäyminen ihmisten kanssa olla romahtamispisteessä. Olin kokolailla hukassa, kun aloin kyselemään olisiko Eevalla tarjota jonkinlaisia avaimia näihin jatkuvasti stressaavampiin tilanteisiin.

Kävimme tavoitekeskusteluja, jossa ensin hahmotimme tilannetta puhuen ja paperille piirtäen ja kirjoittaen. Löysimme heti muutaman perusasian, joita oli pyrittävä toteuttamaan. Ne olivat yksinkertaisia, mutta runsassisältöisiä asioita, joita kohti etenin ja joita toetutin. Konstruktoimme myös jonkin verran tilanteita jotka ovat vaikeita. Samalla sain myös ymmärrystä omia rajoitteitani kohtaan, joka oikeastaan merkitsee tässä tilanteessa sitä, että ne eivät estä minua vaan saattavat olla treenattavissakin, kun näen selkeämmin itse, ennen kuin ne eskaloituvat vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Toisaalta onhan omaa rajoittuneisuuttaankin hyvä ymmärtää ja olla turhaa räimimättä itseään sen kanssa).

Koko homma lähti liikkeelle ensin rentouden ja levon kautta, eteni sitten vuorovaikutuksen haasteisiin. Molemmissa oli kyse aika yksinkertaisista asioista, joilla oli kuitenkin monta ulottuvuutta, jotka löysin itse niitä tehdessä, yksi kerrallaan omassa tahdissani. Pieniä, mutta isoja asioita, ja niiden toteuttamisessa oli hyvänä apuna hötkyilemätön valmentaja, joka jaksoi katsoa rauhassa höseltämistäni sotkeutumatta siihen itse mukaan. Päinvastoin, sain samalla lisää itseymmärrystä problamatiikkaani.

Vähitellen nämä yksinkertaiset, mutta merkitykselliset asiat alkoivat toteutua ja elämä polarisoitua 4-5 perusasian kuntoon saamiseen: rentouden, oman rauhan, ja järjestyksen sekä vuorovaikutuksen itsensä toteuttamisen, hoitamisen ja järjestelmälliseen suuntautumiseen hoidon ja kuntoutuksen pariin. Keskenhän nämä asiat ovat vielä tavalla toisella, mutta ovat myös toteutuneet ja toteutumassa hyvää vauhtia.

Olen nyt lisännyt päiviäni kuntouttavassa työtoiminnassa ja odottelen parasta aikaa päätöstä siitä, että saanko pitempiaikaista kuntoutusta Kelan myöntämänä. Näitä asioita ei olisi tapahtunut ilman nepsy-valmennusta, joten totean, että erittäinkin hyvä meininki tuossa hommassa.

 

Jesper Joonatan