Mitä iloa opiskelu tuo?

Mitä iloa opiskelu tuo?

Uuden opiskelu ja oppiminen voi olla oikeastaan mitä tahansa virkkaamisesta uuden kielen opiskeluun tai omien tietokonetaitojen kehittämiseen. Ei ole sellaista asiaa, mitä ei kannattaisi opiskella! Moni jäsen on sanonut, että Klubitalolla oppii halutessaan päivittäin jotain uutta, – tätä ei usein tule tarkemmin ajatelleeksikaan.

Onko opiskelu sitten rankkaa puurtamista ja tylsää pänttäämistä? Tässä opiskelevien jäsenien ajatuksia siitä, mitkä asiat opiskelussa tuovat iloa.

Kun huomaa, että muutkin opiskelevat, niin se innostaa, ja tuntuu että haluaa itsekin tehdä jotain. On kivempi opiskella kuin olla kotona, etenkin kun tietää itse, että pystyy opiskelemaan.

On palkitsevaa, kun saa opintoja tehtyä eteenpäin ja tenttejä sekä tehtäviä suoritettua. Uudet asiat tuovat mukanaan oivalluksia ja oppimisen elämyksiä.  Samalla onnistumisen tunne ja itsetunto vahvistuvat. Kiinnostus, motivaatio ja into vahvistavat uuden oppimista.

Uusiin asioihin kannattaa yrittää suhtautua avoimin mielin. Asenne ratkaisee tässäkin! Toisinaan ei niin kiinnostava asia alkaakin kiinnostaa, kun perehtyy tarkemmin aiheeseen.

Iloa ja intoa opiskeluun tuo myös se, että tietää kuuluvansa opiskelijoiden porukkaan. Yliopistolla ainejärjestöt järjestävät monenlaista toimintaa, kuten lautapeli-iltoja sekä liikuntajuttuja, eikä kaikissa suinkaan ole alkoholi mukana. Opiskelijan status on tärkeä, vaikka ei osallistuisikaan opiskelijoille järjestettäviin tapahtumiin.

Opiskeluun kuuluvassa harjoittelussa voi soveltaa teoriaa käytäntöön ja oppia työtä myös käytännössä. On innostavaa, kun näkee tekemisensä jäljen.

Klubitalolla saat tukea opintoihisi ja myös jos vasta mietit opintojen aloitusta. Talolla kokoontuu maanantaisin joka toinen viikko klo 14.30 opiskelijaryhmä. Joka toisella viikolla on Opiskeluretriitti eli tauotettua itsenäistä opiskelua pienryhmässä. Tule kokeilemaan erilaista tapaa opiskella. Lisätietoja opintojen tukemisesta saat Anulta työ- ja opintoyksiköstä.

Opiskelu kannattaa aina!

Ajatuksia koottu opiskelevilta jäseniltä