Miksi lähteä opiskelemaan?

Miksi lähteä opiskelemaan?

Yhteishaku on parhaillaan käynnissä. Pohdiskelimme Opiskelijaryhmässä, miksi lähteä opiskelemaan. Muista myös jatkuva haku eri koulutuksiin. Mikä alla olevista voisi olla sinun juttusi?

Opiskelun avulla voin löytää ihan uusiakin polkuja, mistä minä olen kiinnostunut.

Oma ajatusmaailma laajenee, omat mielipiteet ja asenteet muuttuvat. Voin löytää uusia näkökulmia, mitä ennen en ole ajatellut olevankaan.

 Voin kehittää itseäni; saan haasteita. Haasteita tulee kuitenkin olla sopivasti, pitää muistaa kuunnella itseä, että ei väsy liikaa. Tärkeää myös miettiä omia voimavaroja ja pitää jaksamisesta huolta.

Opiskelu tuo tekemisen virettä ja pitää motivaatiota yllä myös muussa elämässä. Saan mielekästä tekemistä.

Yhteenkuuluvuus vahvistaa omaa itsetuntoa, kuulun opiskelijoiden ryhmään.

Opiskelu voi olla myös harrastus. Voin opiskella vain ihan itseä varten vaikkapa taidehistoriaa.

Opiskelu parantaa mun mahdollisuuksia työllistyä.

Opiskelu tuo elämään uusia ihmisiä ja uusia ystävyyssuhteita.


Mikäli opiskeluasiat yhtään mietityttää, tule käymään Työ- ja opintoyksikössä, jutellaan lisää.

Opiskeluintoa ja – iloa! 🙂