Mikä ihmeen Verve?

Mikä ihmeen Verve?

Verve tarjoaa ammatillista kuntoutusta Jyväskylässä. Kuntoutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakkaan töihin pääsy, töihin paluu tai töissä pysyminen. Suurin osa Verven asiakkaista tulee kuntoutukseen Kelan kautta. Kuntoutukseen voi hakea, jos jokin asia, esim. sairaus, haittaa työikäisen henkilön työntekoa tai työhön hakeutumista. Hakijan oma motivaatio asian selvittämiseen on erityisen tärkeää. Moni Suvimäen klubitalon jäsen on kokenut Verven tarjoaman ammatillisen kuntoutuksen hyödyllisenä.

Kuntoutuksen ensimmäinen vaihe on ammatillinen kuntoutusselvitys (kesto 2-12pv), jonka aikana selvitetään asiakkaan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet, sekä tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma. Tämän jälkeen kuntoutusta jatketaan työkokeiluna (enintään 60pv) tai työvalmennuksena (enintään 120pv), jos ne ovat tarpeet ja sopivat asiakkaan elämäntilanteeseen. Lääkinnällistä kuntoutusta Verve ei tällä hetkellä tarjoa Jyväskylässä vaan ohjaa tätä tarvitsevat asiakkaat eteenpäin.

Hakeminen ammatilliseen kuntoutukseen tapahtuu toimittamalla seuraavat hakemukset Kelaan:

Verve järjestää kerran kuussa infotilaisuuden toiminnastaan. Seuraava infotilaisuus on Torstaina 7.12.2017 klo 14-15.

Lisätietoa Verven kotisivuilta: http://www.verve.fi/toimipaikat/toimipaikka/verve-jyvaskyla.html