Jopparit Klubitalolla

Jopparit Klubitalolla

 

Jopparit on työssä ja opiskelemassa olevien ja sinne haluavien Suvimäen Klubitalon jäsenten vertaistukiryhmä. Jopparit kokoontuu aina parillisen viikon keskiviikkona ja mukaan voi tulla milloin vain.
Joppareissa on tapana vaihtaa aluksi kuulumisia ja sen jälkeen joku jäsenistä pitää pienen alustuksen, jonka pohjalta voidaan keskustella. Tällä kertaa aiheena olivat mielenterveyttä suojaavat ja haittaavat tekijät.
Mielenterveyteen vaikuttavat sekä sisäiset tekijät (esim. terveys, hyvä itsetunto) että ulkoiset tekijät (esim. sosiaaliset suhteet, turvallinen elinympäristö). Moniin näistä tekijöistä voi itse vaikuttaa, mutta kaikkiin ei. Keskustelu oli vilkasta ja esille tuli monia eri näkökulmia. Luimme myös Tuure Hurmeen kirjoittaman artikkelin, jossa kerrottiin missä ammateissa kärsitään eniten mielenterveyden häiriöistä. Noin 25 000 suomalaista siirtyy vuodessa työkyvyttömyyseläkkeelle, ja yli kolmannes heistä mielenterveyssyistä. Esimerkiksi luovan työn tekijät näyttävät kärsivän muita enemmän mielenterveyden ongelmista.
Jopparit on monelle jäsenelle tärkeä ryhmä, koska siellä voi vapaasti keskustella työhön ja opiskeluun liittyvistä asioista. Monelle työssäkäyvälle jäsenelle Jopparit voi olla viikon ainoa käynti talolla.
Jopparit kokoontuu seuraavan kerran 9.3. ja aiheena on työssä jaksaminen ja arjen aikataulutus. Tervetuloa mukaan 

– Tarja