Jäsenestä vertaisohjaajaksi

Jäsenestä vertaisohjaajaksi

 heidi_blogikuvaMoikka! Olen Heidi, ja aloitin juuri työt vertaisohjaajana!

Aloitin työt 1.3 Vertaisohjaajana Suvimäen Klubitalo-nimisessä yhteisössä Jyväskylässä.  Klubitalotoimintaa on muillakin paikkakunnilla Suomessa ja  myös maailmanlaajuisesti
”Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö, joka tarjoaa arkeen tavoitteellista toimintaa ja vertaistukea. Se auttaa kohtaamaan arjen mukanaan tuomia haasteita sekä vähentämään yksinäisyyden tunnetta. Klubitalo kannustaa jäseniään myös opiskelemaan ja työelämään.”
Toimin Klubitalolla viestinnän yksikössä ja teen samanlaisia työtehtäviä kuin muutkin ohjaajat. Samalla aloitan oppisopimuskoulutuksella opiskelemaan jotain viestintään ja mediaan liittyvää alaa, joka räätälöityy tässä kevään mittaan minulle sopivaksi. Olen ollut jäsenenä 2014 syksystä lähtien, mutta nyt työsuhteen ajaksi jättäydyin pois jäsenyydestä, jotta olisin selkeästi työntekijä, eikä itselleni tai muille tulisi hämmennystä ollessani yhtäaikaa jäsen ja työntekijä.Minulle tarjoutui mahdollisuus lähteä tähän työtehtävään, alustavasti 2 vuoden sopimuksella, sillä RAY: avustusohjelma ”Paikka Auki” mahdollisti rahoituksen Klubitalolle ottaa 2 vuodeksi alle 30-vuotias talon jäsen töihin oppisopimuksella.
”Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.”
Paikka Auki – hanke
Olen ollut aiemmin oppisopimuskeskusteluissa Klubitalolla, ja miettinyt sitä yhtenä vaihtoehtona valmistua ammattiin, jota minulla vielä ei ole. Minulla on taustalla kaksi määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, joista viimeisin oli 2015 kesäkuusta nykyhetkeen. Nyt aloitettuani työn Suvimäen Klubitalolla kuntoutusjaksoni on ainakin työn ajaksi keskeytynyt.
En ole ollut työelämässä koskaan 3 kuukautta pidempään, joten tämä on minulle todella tärkeä mahdollisuus päästä kiinni työelämään ja ns. normaaliin arkeen.Klubitalon yksi minulle tärkeistä periaatteista on tasavertaisuus, jota haluan tällä blogillakin tuoda enemmän esille.
Jäsenillä on sama mahdollisuus osallistua talon toimintaan, palavereihin, kokouksiin ja työntehtäviin kuin työntekijöillä.
Työntekijöillä ei ole omia palavereita, joissa keskusteltaisiin päivän kulkua ja työtehtäviä, vaan jokaiset päivittäiset palaverit ovat avoimia myös kaikille jäsenille.
Se mikä erottaa ensisijaisesti työntekijät jäsenistä on vastuu ja jäsenten huomioonottaminen ja tukeminen klubitalon arjen keskellä.
Vastuuta saa myös ottaa jäsenet, mutta heillä on oikeus siitä myös kieltäytyä syystä jos toisesta.
Työntekijöillä on myös tärkeä rooli jäsenten kannustamisessa ja positiivisen ilmapiirin luomisessa.
Klubitalolla on nollatoleranssi kiusaamiseen (Ihan oman kokemukseni perusteella) Ja olen aina viihtynyt siellä, ja jos voi omaa työpaikkaa kehua, niin mielestäni se on yksi parhaimmista yhteisöistä, johon olen kuulunut.Näen oman taustani mielenterveyskuntoutujana vahvuutena, koska se on opettanut minua löytämään omat rajani ja uskon sen auttavan minua pitämään oikeanlaisen etäisyyde  kohdatessani muiden ihmisten elämäntilanteita. Ja koska olen ollut itse jäsen, niin pystyn myös katsomaan asioita jäsenen perspektiivistä, mistä voi olla paljonkin hyötyä.
Väsymys, masennus, ahdistukset ja muut ’heikkoudet’ voivat oikeasti ollakkin vahvuuksia, sillä ne antaa syyn tarkastella omaa elämää syvemmin ja auttaa keskittymään kaikkein tärkeimpiin asioihin.
Kokoajan myös haluan valvoa omaakin jaksamista, koska jotkut asiat toisten ihmisten elämissä voi tulla itseä liiankin lähelle, mutta tässä työyhteisössä koen voivani olla avoin sanomaan, jos en johonkin asiaan kykene.  Tämän avoimuuden keskustella asioista toivoisin toteutuvan kaikissa työyhteisöissä!Odotan positiivisella mielenkiinnolla sitä, mitä upeaa tästä vielä syntyy!Heippa vaan!

-Heidi

Voit seurata Heidin blogia ”Heikkous voikin olla vahvuus” täältä