Haemme uutta ohjaajaa

Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry hakee ohjaajaa. Suvimäen Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö, joka tarjoaa arkeen tavoitteellista toimintaa, vertaistukea sekä tukea opiskeluun ja työllistymiseen.

Tehtävään kuuluu työskentely yhdessä jäsenten kanssa Klubitalon työpainotteisessa päivässä, sekä jäsenten ohjaaminen. Työnkierron myötä työskentely tulee tapahtumaan eri yksiköissä (Työ- ja opintoyksikkö, Viestinnän yksikkö, Ravintoyksikkö).

Vapaa-ajan toimintaan osallistuminen ja siirtymätyön tukeminen eri työpaikoilla sekä osallistuminen jäsenten kanssa henkilökohtaisten tavoitteiden suunnitteluun kuuluvat kaikkien ohjaajien tehtäviin.

Hakijalta edellytetään sosiaalialan tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, ymmärrystä mielenterveyden haasteista, aidosti asiakaslähtöistä työotetta, kiinnostusta osatyökykyisten työllistämisen tukemiseen, hyviä viestinnällisiä taitoja sekä englannin kielen taitoa. Työssä tarvitaan koordinointikykyä ja innovatiivisuutta.

Työaika on 30 h/vko (80% työaika) ja palkkaus Yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukainen (G25).

Hakemukset tulee toimittaa 23.11.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen Suvimäen Klubitalo, Rajakatu 41, 40200 Jyväskylä. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei huomioida. Haastattelut järjestetään viikolla 50.

Lisätietoja voi kysyä puhelimitse perjantaina 11.11. klo 13-15, ja keskiviikkona 16.11.2022 klo 10-12 puh. 040 0609815/Kati Liiri

Päivitys 5.12. Hakuaika on päättynyt.