Info

Info


Katso Klubitalon esittelyvideo keväältä 2017

Klubitalotoiminta

Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö, joka tarjoaa arkeen tavoitteellista toimintaa ja vertaistukea. Se auttaa kohtaamaan arjen mukanaan tuomia haasteita sekä vähentämään toimettomuuden ja yksinäisyyden tunnetta. Klubitalo kannustaa jäseniään myös opiskelemaan ja työelämään. Suvimäen Klubitalo aloitti toimintansa 9.8.1999.

Klubitalo on paikka

  • johon jäsen voi aina tulla
  • jossa hänellä on oikeus mielekkääseen työhön ja ihmissuhteisiin
  • johon hän voi aina palata

Klubitalo tarjoaa mahdollisuuden monenlaisiin ihmissuhteisiin ja vuorovaikutustilanteisiin. Jäsenten keskinäisellä tuella on tärkeä kuntouttava merkitys.

Osallistuminen Klubitalon työpainotteiseen päivään antaa mahdollisuuden mielekkääseen työhön, onnistumisen kokemuksiin ja itsetunnon vahvistumiseen. Klubitalossa voi kerrata vanhaa, opetella uutta ja myös olla jakamassa oppimaansa muille. Jäsenet työskentelevät samanaikaisesti sekä oman kuntoutumisensa että klubitaloyhteisön hyväksi. Keskeistä osallistumisessa on, että se on jäsenille aina vapaaehtoista, ja että jokainen työskentelee omien voimavarojensa mukaan.

Klubitalo kannustaa jäseniään myös opiskelemaan ja työelämään. Koko kansainvälisen klubitaloverkoston tavoitteena on, että mielenterveyskuntoutujat voivat toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja he ovat arvostettuja työtovereina, naapureina ja ystävinä. Suvimäen Klubitalolla on yli 400 jäsentä. Se on osa Jyväskylän lähikuntien mielenterveyspalveluiden kokonaisuutta. Toimintaa järjestää Psykiatrisen kuntoutuksen tuki ry.

Klubitalotoimintaa ohjaavat kansainväliset standardit, joista maailmanlaajuinen klubitaloyhteisö on sopinut konsensusperiaatetta noudattaen. Klubitalot voivat osallistua standardien tarkistamiseen. Näihin standardeihin pohjautuu myös Klubitalojen toiminnan laadun varmennus, joka tapahtuu kansainvälisen akkreditoinnin avulla.