Historian havinaa

Historian havinaa


JOSKO-hanke 1.2.2015 – 31.1.2017

JOSKO-hanke oli osa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n koordinoimaa Välikäsi-hanke kokonaisuutta, jonka rahoittajina toimivat ESR, Keski-Suomen ELY-keskus ja toiminta-alueen kunnat.

JOSKO-hankkeen tavoitteena oli luoda ja kokeilla oppisopimuskoulutukseen sopivia, joustavia malleja, jotka mahdollistavat opiskelu- ja työllistymisväylän myös mielenterveyskuntoutujille ja muille osatyökykyisille, yhdistämällä joustavasti oppisopimuskoulutusta osaksi muita kouluttautumis- ja valmentautumismahdollisuuksia. Tarkoituksena oli saattaa mielenterveyskuntoutujia omavastuisen elinikäisen oppimisen ja opiskelemisen polulle.

Valmentautujapolkuja syntyi yhteensä 48. JOSKO-keskusteluja käyntiin lähes 300 ja hankkeeseen osallistui aktiivisesti 66 henkilöä.

Hankkeen aikana syntyi uusia työkaluja, kuten esimerkiksi JOSKO-tiimi, joka oli vertaistukeen perustuva henkilökohtaisen valmentautumispolun edistämistyökalu.

 

Portti – tuetusti työelämään Klubitalolta -hanke 2009-2013

Portti-hanke toteutettiin Suvimäen Klubitalolla vuosina 2009-2013. Hankkeen tavoitteena oli edistää mielenterveyskuntoutujien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työvalmentaja tuki hankkeessa mukana olleita jäseniä sekä yksilöllisesti että ohjatun vertaistukiryhmän avulla. Lisäksi hanke tarjosi jäsenille tietoa työllistymisasioista, paransi heidän työllistymismahdollisuuksiaan räätälöidyillä lisäkoulutuksilla sekä kehitti heidän työelämätaitojaan. Hankkeen toimintaan kuuluivat myös työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työkyvyn ylläpitäminen. Lisäksi hankkeessa kehitettiin neliosainen työhönvalmentautumismalli Klubitalon käyttöön. Hankkeesta tuotettiin Suvimäen Klubitalolle tuetun työn malli sekä opaskirja Klubitalon käyttöön.

 

Mielikki-projekti 2012

Mielikki-hankkeessa opeteltiin terveellisen ruuan valmistusta ja kokeiltiin eri liikuntalajeja yhden vuoden ajan. Hanke oli toteutettu yhteistyössä Huoltoliitto ry:n kanssa. Projekti alkoi Laajavuoren kylpylähotellissa alkutestejen merkeissä. Alussa ruuanvalmistuksen ja liikunnan äärelle kokoonnuttiin molempiin kerran viikossa ja projektin edetessä tapaamiset harvenivat niin, että tapaamisia oli vuoroviikoin. Liikuntaryhmiä pitämään oli palkattu liikunnnan opiskelija Tuomas ja ravintopuolesta vastasi ravitsemusterapeutiksi opiskeleva Petra. Projektin lopussa vietettiin lopputestejen kera viikonloppu Laajavuoren kylpylässä ja vaikka tavoitteena olikin enemmän terveelliseen ruokavalioon tutustuminen ja liikunnan ilo oli myös määrällisiä tuloksia todettavissa. Melkein jokaisella n. 30 jäsenellä, jotka osallistuivat projektiin oli ainakin tasapaino parantunut.

 

Mieli mukana -opiskeluprojekti 2006-2008

Projektin tavoitteena oli mielenterveyskuntoutujien opiskeluedellytysten parantaminen ja koulutustason nostaminen omalla paikkakunnalla opiskellen. Tämä tapahtui rakentamalla toimiva ja aktiivinen yhteistyö lähialueen oppilaitosten kanssa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa oli aktiivista, niin henkilökohtaisella tasolla esimerkiksi opintojen suunnittelun osalta kuin asiantuntija- ja koulutusinfotasollakin. Lisäksi projektissa vahvistettiin Klubitalon sisäistä koulutustoimintaa osana työpainotteista päivää.