Diagnosis Free Zone

IN ENGLISH

Diagnosis Free Zone (Diagnoosivapaa alue) – leimautumisen vastaisen kampanjan tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmiin liittyviä ennakkoluuloja, syrjintää ja leimautumista antamalla kasvot mielenterveyden ongelmille. Unelmamme on, että mielenterveysongelmista huolimatta jokainen voisi toteuttaa itseään kykyjensä mukaisesti ja olla yhteiskunnassa arvostettu ja tasavertainen ystävä, naapuri, työkaveri ja opiskelutoveri.

Diagnosis Free Zone -sosiaalisen median kampanjaan voi osallistua kuka tahansa omalla naamallaan ja diagnoosillaan.

Facebook: facebook.com/diagnosisfreezone
Instagram: instagram.com/diagnosis_free_zone @diagnosis_free_zone  #‎diagnosisfreezone‬ ‪#‎leimautumistavastaan
Kampanjan nettisivut: phklubitalot.fi/diagnosisfreezone

Kampanjaohjeet SUOMEKSI
Campaign IN ENGLISH
Kampanj PÅ SVENSKA

Kampanjan logo TÄÄLTÄ

Kampanjavideo löytyy TÄÄLTÄ

YLEn julkaisu ja video kampanjasta löytyy TÄÄLTÄ

Lahden Klubitalo on yhteistyössä LAMK:in kanssa julkaissut
Tietoa ennakkoluuloista ja häpeäleimasta -oppaan.
Oppaan tulostettavan version voit ladata TÄSTÄ ja nettiversion TÄSTÄ

banneri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolet suomalaisista sairastuu psyykkisesti jossain elämänsä vaiheessa. Leimautuminen, ennakkoluulo ja syrjintä aiheuttavat häpeää, kärsimystä ja itsearvostuksen vähenemistä heikentäen mahdollisuuksia päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja. Nämä hidastavat ja pahimmillaan estävät oikea-aikaisen hoitoon hakeutumisen ja avun saamisen. Vuoden 2015 Mielenterveysbarometrin mukaan 40 prosenttia mielenterveyskuntoutujista kokee, että on leimautunut sairautensa vuoksi. Omaisista ja ammattilaisista jopa kaksi kolmasosaa ajattelee näin. Viidennes suomalaisista ei halua olla tekemisissä mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden kanssa.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

”Mielenterveysdiagnoosien takaa löytyy kauniita, hienoja ihmisiä.”
-Mervi Juuri

”Mitä avoimemmin kukin ihminen uskaltaa puhua omista haasteista elämässään, sitä vähemmän meillä on pelkoja ja ennakkoluuloja.”
-Kristian Wahlbeck

”Tulee vielä päivä, jolloin mielenterveyden järkkyminen on kuin sulka hatussa. Ansioluetteloon voi kirjoittaa, että takana on puolentoista vuoden sairausjakso ja siitä kuntoutuminen.”
-Olavi Sydänmaanlakka

kampanjan_logo-600x280